Lean Six Sigma Black Belt

Trainer: Ion Teohari

Descriere

Prin prezentari interactive, exercitii practice, activitati de grup, simulari si exemple concrete acest curs îsi propune o întelegere aprofundata si corecta a elementelor fundamentale si a principiilor de baza ale metodologiei Lean Six Sigma. Principalele obiective sunt: • Descoperirea si întelegerea principiilor, obiectivelor si a principalelor instrumente ale metodologiei Lean Six Sigma. • Demonstrarea eficientei lucrului in grup pentru identificarea cauzelor de origine ale unei probleme, pentru gasirea si implentarea unor solutii viabile si care sa reziste in timp. • Insusirea utilizarii aplcatiei pentru statistica avansata MINITAB • Pregatirea în vederea obtinerii certificarii internationale

  #Lean Six Sigma

Agenda

  • Definire - Selectare proiecte, Analiza parti interesate, Project charter
  • Masurare - Analiza avansata a siatemului de masura
  • Analiza - Statistica inferentiala, Minitab
  • Imbunatatire - Regresii multiple, Design of Experiment
  • Control - Controlul statistic al proceselor

Obiective

  • Aprofundarea principiilor abordarii DMAIC ?i ale metodologiei Lean Six Sigma,
  • Conducerea proiectelor de îmbunatatire sau facilitarea conducerii acestora de catre Green Belts, folosind metodologia DMAIC.
  • Instruirea, supervizarea si coordonarea specialistilor Green Belt în metodologia DMAIC si în tehnicile de optimizare
  • Utilizare eficienta a aplicatiei pentru ststistica avansata MINITAB.

Grup tinta

Specialisti optimizare procese

Numar persoane

Numar minim participanti: 8
Numar maxim participanti: 16

Durata

7 zile


   CUMPARA CURSUL


Informatii Trainer

Ion Teohari
IASSC Accredited Training Associate