Abilitati de Coaching pentru manageri

Trainer: Andrei-Victor Vasilica

Descriere

Acest curs este destinat managerilor sau celor care conduc echipe ?i ofer? o serie de instrumente pentru sporirea abord?rii diferitelor situa?ii în echipa sau individuale. Acest curs nu are ca scop transformarea ta în coach profesionist/acreditat, ci rafinarea comunic?rii din rolul de conducere, într-una creativ?, orientata c?tre solu?ii aplicabile, asumate de toate p?r?ile implicate, cu scopul de a cre?te productivit??ii.

  #Business

Agenda

  • Abordarea de tip coaching, în comparative cu abordarea directiva
  • Instrumente de coaching
  • Exerci?ii practice
  • Obiective S.M.A.R.T.

Obiective

  • În?elegerea procesului de coaching în management
  • Abord?rii de coaching în echipa sau individual
  • Dobândirea abilita?ilor de comunicare de tip coaching, într-un mod aplicat

Grup tinta

15

Numar persoane

Numar minim participanti: 10
Numar maxim participanti: 20

Durata

2 zile


   CUMPARA CURSUL


Informatii Trainer

Andrei-Victor Vasilica
People Developer - IANLP Master Coach, Keynote Speaker & Senior Trainer